Kategorija: Moj-eRačun

Info centar - Moj-eRačun - Blog

Prednosti eRačuna možemo gledati i kroz prizmu sigurnosti jer za razliku od papirnog, eRačun je preporučena pošiljka, nepodložan manipulacijama i izmenama i uvek dostupan za pregled i obradu. Uvođenje eRačuna u potpunosti menja način na koji ste dosad... Više ›

Poštovani korisnici, Prema našim saznanjima deo Vas, naših korisnika, direktno kontaktira obveznike javne nabavke, a kako bi samostalno prikupili e-mail adrese za primanje eRačuna. Podsećamo, Moj-eRačun eRačune ne dostavlja putem e-mail-a, a obaveštenja... Više ›

Kako napraviti storno ili eOdobrenje eRačuna? Ukoliko se nađete u situaciji da kupac odbije Vaš račun jer je neispravan, a nije ga knjižio, nije mu potrebno slati eOdobrenje ili storno. Dovoljno je da neispravan račun stornirate u svom sistemu,... Više ›

Pitali ste…

26. januar 2021.- Moj-eRačun

Šta je eRačun? eRačun je dokument koji je elektronski kreiran, overen, poslat, preuzet i skladišten u elektronskom obliku.  Da bi jedan eRačun bio ispravan, zakonski mora posedovati dve forme: unutrašnju (tehničko-programska šema) i spoljašnju (vizual). Šta... Više ›

Za razmenu eDokumenata, bilo da se radi o razmeni između dva pravna lica (B2B) ili razmeni između preduzeća i javnog sektora (B2G), postoje dve opcije pomoću kojih se vrši razmena. Servis Moj-eRačun nudi rešenje za sva preduzeća, u smislu omogućena je... Više ›