E-mail adrese za primanje eRačuna

06. april 2021. - Kategorija: Izdvojeno, Moj-eRačun

E-mail adrese za primanje eRačuna

Poštovani korisnici,

Prema našim saznanjima deo Vas, naših korisnika, direktno kontaktira obveznike javne nabavke, a kako bi samostalno prikupili e-mail adrese za primanje eRačuna.

Podsećamo, Moj-eRačun eRačune ne dostavlja putem e-mail-a, a obaveštenja koja primaoci eRačuna dobijaju informativnog su karaktera, pa kao takva služe kao podsetnik o primljenim računima i kao način pristupa dokumentu ukoliko primalac isti želi preuzeti putem web portala Servisa Moj-eRačun.

Moj-eRačun poslovao je kao informacijski posrednik pre samog Zakona o elektronskom poslovanju, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, pa je u većinu računovodstvenih programa povezanih sa servisom Moj-eRačun nužno upisati e-mail primaoca kako bi se eRačun mogao poslati i dostaviti - što i jeste potrebno za slanje istog kupcu iz privatnog sektora. Razumemo da Vi ne biste trebali razlikovati svoje kupce ni po kojem temelju stoga Vam za sva pitanja oko baza Vaših kupaca i dopune istih stojimo na raspolaganju. 

Naglašavamo i da korisnici drugih informacijskih posrednika od servisa Moj-eRačun neće primiti e-mail obaveštenje već će računi biti prosleđeni njihovom posredniku koji će dalje distribuirati račune svojim kanalima. 

Još jednom Vas molimo da ubuduće ne kontaktirate javne i privatne obveznike za prikupljanje e-mail adresa već da se za bilo kakav upit na tu temu obratite direktno nama.

Hvala na razumievanju i srdačan pozdrav,

Moj-eRačun tim