Slanje storno računa ili eOdobrenja

06. april 2021. - Kategorija: Kreiraj, Moj-eRačun

Slanje storno računa ili eOdobrenja

Kako napraviti storno ili eOdobrenje eRačuna?


Ukoliko se nađete u situaciji da kupac odbije Vaš račun jer je neispravan, a nije ga knjižio, nije mu potrebno slati eOdobrenje ili storno. Dovoljno je da neispravan račun stornirate u svom sistemu, a kupcu pošaljete račun pod novim brojem. 

Ako kupac proknjiži neispravan račun, potrebno mu je poslati eOdobrenje ili storno računa. Potrebno je razlikovati situacije u kojima se mora poslati storno od onih u kojima je eOdobrenje adekvatno.

Storno se u praksi šalje kada je potrebno poništiti ceo račun. Po XML strukturi se ne razlikuje od računa stoga je potrebno staviti negativni predznak za količinu svake stavke.

eOdobrenje ili Credit Note je struktuirani dokument po UBL standardu. Naša aplikacija Kreiraj i većina računovodstvenih programa u sebi ima integrisano rešenje u kome možete odabrati tip dokumenta "odobrenje" i popuniti ga kao što popunjavate račun. Odobrenje nema negativni predznak, a kupca možete odobriti i samo za određene stavke s izvornog računa (za razliku od storna gde se poništava ceo račun).

Konsultujte se sa tehničkom podrškom računodstvenog programa za uputstvo za slanje eOdobrenja. Ako Vaš računovodstveni program isto ne podržava, možete koristiti i našu aplikaciju Kreiraj.

Slanje eOdobrenja iz aplikacije Kreiraj se vrši tako da pod tip dokumenta odaberete eOdobrenje i popunite račun kao i kada šaljete obični.