Pravna sigurnost, pravovaljanost i usklađenost eRačuna

14. oktobar 2019. - Kategorija: Moj-eRačun - Tagovi: pravilnici, zakoni

Pravna sigurnost, pravovaljanost i usklađenost eRačuna

Zakonski okvir eRačuna (i drugih eDokumenata) zasniva se na regulativama i standardima Europske unije i Republike Srbije. Elektronski račun je u potpunosti izjednačen s računom u papirnatom obliku.
Elektronski račun poslat putem servisa Moj-eRačun overen je  aplikativnim certifikatom i vremenskim žigom.

Servis Moj-eRačun za eRačune primenjuje standard UBL 2.1, koji je jedan od standarada propisanih EU Normom o standardizaciji eRačuna.

eRačuni i eDokumenti poslati putem servisa Moj-eRačun su saglasni Direktivi 2014/55/EU, EU normi (EN 16931) o standardizaciji e-računa, ZAKONU O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU (“Sl. Glasnik RS”, br. 94/2017), ZAKONU O RAČUNOVODSTVU (“Sl. Glasnik RS”, br. 73/2019), ZAKONU O POREZU NA DODATNU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 - usklađeni din. izn. i 153/2020), ZAKON O TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019), ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019).

.

Za Vas smo pripremili sažetak najbitnijih odredbi. Ako je potrebno dodatno tumačenje, slobodno se obratite našim zaposlenima.

Link za pregled dokumenta:
Zakonski-okvir-eRacuna-i-eDokumenata-10-5-2019.pdf