Statusi i šta znače

22. oktobar 2019. - Kategorija: Moj-eRačun - Tagovi: statusi

Često se susrećete sa statusima neuspelo ili potpisano?
U tekstu niže par saveta kako postupiti u tim slučajima

1) Račun pod tim brojem već postoji u inbox-u primaoca

  1.  Molimo da proverite jeste li račun s istim brojem računa već poslali.

2) Račun nije izdat na ispravnu poslovnu jedinicu

  1. Ukoliko primalac računa  ima registrovan više poslovnih jedinica, a upisali ste pogrešnu poslovnu jedinicu u e-računu ili niste upisali niti jednu, takav račun se ne može poslati.
  2. Ako je problem bio zbog neispravne poslovne jedinice, unesite ispravnu i ponovite slanje eRačuna.

3) Format ili broj priloga nije podržan

  1. Svi prilozi moraju biti u .xlsx ili .pdf formatu
  2. Ukoliko trebate poslati prilog koji je u .xls (excel), .docx (word) ili nekom drugom format morate ga konvertovati u .pdf ili .xslx.

UKOLIKO SE PRVE 3. TAČKE NE ODNOSE NA VAŠ eRAČUN TE JE SVE ISPRAVNO POPUNJENO I POSLATO OBRATITE SE ODRŽAVAOCU VAŠEG ERP REŠENJA DA PROVERI TAČKE 4 I 5.

4) Oznaka poreske kategorije nije u skladu s propisanim ili postoje matematičke greške u rekapitulaciji poreza

  1. Molimo javite se distributeru svog računovodstvenog programa kako bi proverili ispravnost poreskih oznaka/kategorija.

5) Kodne oznake (npr. mernih jedinica) nisu u skladu s propisanima

  1. Molimo javite se distributeru svog računovodstvenog programa kako bi proverili jesu li kodne oznake ispravne.

Nakon javljanja održavaocu računovodstvenog programa i ispravljanja XML strukture ponovite fakturisanje neuspelih računa. Ukoliko iz bilo kojeg razloga niste u mogućnosti ponoviti slanje iz svog ERP-a, možete ga poslati iz naše web aplikacije.

UKOLIKO PROBLEM NE MOŽETE REŠITI U SARADNJI S ODRŽAVAOCEM ERP REŠENJA, PROBLEME SA SLANJEM ERAČUNA MOŽETE REŠITI U SARADNJI S NAŠOM TEHNIČKOM PODRŠKOM

6) Primalac nije poslovni subjekt ispravnog tipa

  1. Molimo javite se tehničkoj podršci Servisa Moj-eRačun na mail adresu techsupport@moj-eracun.rs ili na kontakt telefon na broj +381600995341 s brojem računa za koji se javlja greška.