FAQ

Info centar - Moj-eRačun

 • Moj-eRačunNa vrh

 • Šta je eRačun?

  eRačun je digitalni dokument, pravno identičan papinom računu i potpisan digitalni sertifikatom kao i vremenskim žigom. Svaki eRačun poslat putem servisa Moj-eRačun ima status preporučene pošiljke, jer imate uvid u tačno vreme kada je poslati eRačun preuzet od strane primaoca.

 • Kako poslati eRačun?

  eRačun možete poslati direktno iz svog računovodstvenog programa/ERP softvera, u slučaju kada je isti povezan s servisom Moj-eRačun, ili ako ne koristite računovodstveni program koji je povezan na servis Moj-eRačun, e-račun šaljite putem besplatne web aplikacije Kreiraj Moj-eRačun

  U aplikaciju se prijavljujete pomoću KORISNIČKOG ID-a i LOZINKE koje ste primili po završetku registracije.

 • Koja je cena slanja eRačuna?

  Cena usluge zavisi isključivo o obimu poslovanja i količini poslatih računa. Pošaljite upit za ponudu, kreiranu prema vašim potrebama. Zatražite ponudu

 • Šta je eRačun mreža?

  Moj-eRačun mreža sastoji se od 50+ partnera koji su međusobno povezani za slanje eRačuna i omogućava da svoje eRačune i eDokumente šaljete iz više od 50 različitih računovodstvenih programa naših partnera.

 • Kojim zakonima podleže eRačun?

  Svaki eRačun poslat putem servisa Moj-eRačun je sertifikovan aplikativnim sertifikatom i vremenskim žigom, čime je usklađen sa Zakon o računovodstvu (“Sl. Glasnik RS”, br. 73/2019) i Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (“Sl. Glasnik RS”, br. 94/2017).

 • Što znače statusi e-Računa?

  • U pripremi - Račun je upravo u izradi ili čeka na obradu Servisa Moj-eRačun (sertifikacija, potpisivanje itd). Računi u ovom statusu prosečno ostaju nekoliko sekundi, ali u vreme ekstremno velikog prometa mogu ostati u statusu “U pripremi” i više sati.
  • Poslato - Račun je uspešno obrađen i e-mail obaveštenje o primanju računa poslata je primaocu. Račun čeka na preuzimanje.
  • Potpisano - Račun je obrađen od strane MeR i čeka na slanje. Računi u ovom statusu u proseku ostaju nekoliko sekundi, ali prenos može potrajati i do 24 sata u ekstremnim situacijama.
  • Dostavljeno - Račun je uspešno primljen i preuzet od strane primaoca. Ukoliko primalac koristi usluge drugog informacijskog posrednika, status dostavljen podrazumeva da je račun primljen u sistem drugog posrednika i da je proslijeđen primaocu. Dodatne informacije prenosit će se kroz Procesne statuse (više o procesnim statusima niže).
  • Neuspelo (crvena boja) - Ukoliko se radi o računu koji mora proći validaciju, status neuspelo znači da nije prošao; status neuspelo znači da račun nije preuzet unutar 5-10 radnih dana.
  • Neuspelo (siva boja) - Račun je poslat, ali nije ga bilo moguće obraditi i proslediti primaocu (neispravan XML, greška pri sertifikaciji i sl.) - ovakve računa preporučujemo ponovo poslati, a ako i pri ponovljenom slanju ne budu obrađeni, potrebno je detaljnije proveriti XML.
  • Ispisan - Račun je opozvan od strane pošiljaoca i time više nije dostupan za preuzimanje primaocu.
 • Što znače statusi: "Neuspelo" i "Potpisano"?

  Ovi statusi prikazuju problem kod dostave eDokumenata.

  Najčešće greške koje možete proveriti i sami, a detalje pročitajte na našem blogu 

  1) Račun pod tim brojem već postoji kod primaoca

  2) Ne postoji prostor za naručioca

  3) Račun nije izdat na ispravnu poslovnu jedinicu

  4) Format ili broj priloga nije podržan

  UKOLIKO SE PRVE 4. TAČKE NE ODNOSE NA VAŠ eRAČUN I SVE JE ISPRAVNO POPUNJENO I POSLATO, OBRATITE SE VAŠEM ERP REŠENJU DA PROVERI TAČKE 5 I 6.

  5) Oznaka porezne kategorije nije u skladu s propisanim ili postoje matematičke greške u rekapitulaciji poreza

  6) Kodne oznake (npr. mernih jedinica) nisu u skladu s propisanima

  UKOLIKO PROBLEM NE MOŽETE REŠITI U SARADNJI SA VAŠOM PORDŠKOM ERP REŠENJA, PROBLEME SA SLANJEM ERAČUNA MOŽETE REŠITI U SARADNJI S NAŠOM TEHNIČKOM PODRŠKOM

  7) Primalac nije poslovni subjekt ispravnog tipa


  Više o statusima na našem blogu https://info.moj-eracun.rs/blog/moj-eracun/statusi-i-sta-znace

 • Može li neko ko vrši održavanje mog računovodstvenog programa proveriti greške koje se javljaju na računu?

  Svim našim partnerima ( ERP-ovima) omogućen je pregled logova za njihove korisnike putem linka https://www.moj-eracun.rs/hr/PartnerPanel/ErrorLog .

 • Zašto moram upisivati PIB kod preuzimanja prvog eRačuna?

  Upis PIB-a koristi se kao sigurnosna provera kako bismo se uverili da eRačun stiže na e-mail osobe zadužene za preuzimanje eRačuna za određeni pravni subjekt. Na taj način štitimo primaoca eRačuna od neovlašćenog pristupa i preuzimanja eRačuna koji im nisu namenjeni.

 • Koje ostale vrste dokumenata mogu slati putem servisa?

  Osim eRačuna putem servisa Moj-eRačun možete slati i ostale eDokumente kao što su eOtpremnica, ePorudžbenica, eOdobrenje, ePrijemnica, eOdgovor, eZaduženje, eOpomena i eIOS.
  Ukoliko imate pitanja o određenom tipu dokumenta, stojimo Vam na raspolaganju.

 • Šta je adresar u servisu Moj-eRačun?

  U adresar se upisuju e-mail adrese vaših kupaca prema kojima ćete slati eRačune.  Naša aplikacija i neki ERP-ovi partnera vuku mail adrese iz adresara servisa, a ne iz adresara programa.

 • Javlja mi se greška kod slanja eRačuna?

  Molimo Vas da nam putem web forme dostavite podatke o kupcu prema kojima ste hteli poslati račun, jer postoji mogućnost da podaci o kupcu nisu upisani u bazu servisa Moj-eRačun.

 • Šta je eOdgovor?

  eOdgovor je dokument koji šalje primalac eOdobrenja. To je dokument koji potvrđuje prijem eOdobrenja i odobrava primaoca na napisani iznos. Kako preuzeti eOdobrenje i poslati eOdgovor saznajte na blogu.

 • Mogu li poslati više puta isti broj računa?

  Naš sistem dozvoljava slanje sa istim brojem računa više puta.

 • Poslali smo upit za ponudu, ali istu nismo primili. Šta treba uraditi?

  1. Proverite da li je ponuda možda otišla u spam.
  2. Ukoliko i dalje ne možete pronaći ponudu na svom e-mailu zatražite novu ponudu na sledećem linku Ponuda
  3. Molimo obratite pažnju jeste li dobro uneli svoju e-mail adresu i mesečni broj računa koji šaljete prema pravnim osobama (upišite samo broj bez slova i znakova)
 • Primili smo ponudu i predlog ugovora putem maila, koji su dalji koraci?

  • Nakon što ste primili ponudu i ugovor primićete automatski e-mail koji će Vas uputiti u daljnji proces registracije. U slučaju da ne primite e-mail, dovršite proces registracije putem sledećeg linka sledećeg linka 
  • Potrebno je dostaviti sledeće dokumente
   1. potpisani ugovor 
   2. izjavu popunjenu i potpisanu
   3. parafiranu ponudu
   4. sken lične karte
   5. excel tabelu s PIB-ovima Vaših komitenata (kupaca) prema kojim šaljete eRačune

  U slučaju da imate bilo kakvih poteškoća iste nam možete proslediti na e-mail adresu podrska@moj-eracun.rs kao i obvezno upišite ime firme i PIB u naslov e-maila.

 • Račune radimo ručno u Word-u/Excel-u, kako možemo slati eRačune?

  Svoje e-račune možete slati putem web aplikacije Kreiraj a svoje dokumente ako želite priložiti kao vizualizaciju računa.

 • Slanje e-Račun prema korisnicima drugih informacijskih posrednika?

  Servis Moj-eRačun je rukovodilac najveće e-račun mreže pa je povezan sa svim ozbiljnim i proverenim informacijskim posrednicima. Korisnik koji šalje eRačun putem servisa Moj-eRačun neće videti razliku prilikom slanja eRačuna primaocu koji koristi usluge nekog drugog informacijskog posrednika.

 • Može li korisnik servisa Moj-eRačun poslati eRačun javnom ili sektorskom naručiocu?

  Naravno da može.

  Servis Moj-eRačun obezbeđuje slanje i primanje eRačuna i drugih eDokumenata prema svim pravnim licima.

 • Kako dodati novog partnera za razmenu eRačuna?

  Na tri načina:

  1. Ako nemate e-mail adresu partnera javite se na dostava@moj-eracun.rs PIB-om subjekta kojem želite poslati eRačun
  2. Ako koristite računovodstveni program i imate e-mail adresu partnera kojeg želite uključiti u razmenu možete normalno fakturisati račun kao i bilo kojem drugom partneru
  3. Ako koristite naše aplikacije i imate e-mail adresu partnera postupak je sljedeći- www.moj-eracun.rs -> Prijava -> Firme -> Upravljanje -> Adresar -> Dodaj novog -> Upis PIB-a i e-maila
 • Kako proveriti poslate i primljene dokumente na servisu Moj-eRačun?

  Prilikom registracije dobili ste korisničke podatke s kojima napravite prijavu na portal Moj-eRačun
  Ako želite videti poslate dokumente odaberite opciju “Dokumenti“ gde možete birati između primljenih i poslatih dokumenata.

 • Što su procesni statusi?

  PROCESNI STATUSI (automatski)

  • Primljen (siva boja) - Dokument je u odeljku primaoca u sastavu drugog informacijskog posrednika.
  • Potvrda primanja (siva boja) - Primalac je otvorio dokument/preuzeo ga u programsko rešenje.

  Dodatni procesni statusi (odabire ih sam primalac računa)

  • Odobren (zelena boja) - Primalac je prihvatio račun i potvrđuje da je račun ispravan
  • Odbijen (crvena boja) - Primalac je odbio račun te ga osporava iz određenog razloga
 • Šta uraditi ako nam je odbijen račun?

  Ako naš korisnik našem korisniku odbije račun, dovoljno je ispraviti ga i poslati ponovo. S tim što je preporuka da taj broj trebate stornirati kod sebe i slati novi prema kupcu.

 • Šta nakon završetka procesa integracije?

  Nakon završenog procesa registracije na servis i uploada potrebnih dokumenata, čim proverimo jesu li svi dokumenti koje ste poslali ispravni primićete e-mail koji sadrži Vaš KORISNIČKI ID i LOZINKU. Zaprimljene korisničke podatke upisujete: 1. U svoj računovodstveni program ukoliko je isti integrisan sa servisom Moj-eRačun (ukoliko ne znate gde upisati podatke molimo kontaktirajte svog održavaoca računovodstvenog programa) 2. Ukoliko nemate računovodstveni program KORISNIČKI ID i LOZINKU koristite za prijavu u aplikaciju za slanje računa koja je dostupna na linku https://kreiraj.moj-eracun.rs/ 3. Na prijavi u portal www.moj-eracun.rs gde možete vršiti pregled poslatih i primljenih dokumenata te vršiti promene po korisničkom računu ako ste administrator.

 • Trebam poslati račun na poslovnu jedinicu?

  Mnogi korisnici imaju poslovne jedinice (PJ) na koje se šalju računi. Za slanje na PJ potrebno je upisati šifru poslovne jedinice ako šaljete iz računovodstvenog programa, a ako šaljete iz naše aplikacije Kreiraj treba samo odabrati PJ kroz PIB primaoca.

 • Šta napraviti ako nam je odbijen račun?

  Ako naš korisnik našem korisniku odbije račun dovoljno je ispraviti ga i poslati ponovno.

 • Kako pretraživati poslate dokumente na servisu (napredna pretraga)?

  Prebacite na poslate dokumente u servisu i kliknite na napredno pretraživanje. Kada se otvore dodatne opcije ako trebate dokumente od prošle godine postavite kreirani do 31.12. tražene godine.

 • Kako se kreiraju novi korisnici u servisu?

  Pristupite servisu s korisničkim podacima i idite na Firme -> Upravljanje. Kliknete na tab "Korisnici" i zeleno polje "Kreiraj novog". Ako se pri kreiranju javi poruka korisnik postoji, onda upišite mail adresu u prazno polje "Upišite postojeći mail" i kliknite "Dodaj postojećeg".

 • Kako osporiti eRačun?

  Kako biste osporili eRačun trebate ga preuzeti, pregledati te opet otvoriti detalje računa ili obaveštenje koja Vam je došlo na e-mail i tamo će Vam se pokazati opcija osporavanja. Računi koji nisu preuzeti ne mogu se osporiti.

 • Naplaćuje li se promena rola (nivo prava) u servisu?

  Ne, rola se dodeljuje na temelju ugovora i podataka koje imamo o korisniku ili na sam zahtev korisnika zbog potreba firme.

 • Zašto dobijam obaveštenja o odbijenim računima na admin mail, a ne na mail na koji primamo obaveštenja o računima?

  Obaveštenja o odbijenim ili neispravnim izlaznim računima automatski se šalju na onaj mail koji se veže uz administratorske podatke s kojih se šalju računi. Ako je to potrebno izmeniti, javite nam se za promenu administratorskih podataka.

 • Kako da promenim e-mail adresu za već poslati račun?

  Javite se našoj tehničkoj podršci - oni će preusmeriti Vaš račun ukoliko je primalac suglasan s time.

 • Koji e-mail moj kupac koristi za primanje?

  E-mail korisnika možete saznati preko pretrage na servisu. (www.moj-eracun.rs -> Prijava -> Pretraga). Na pretrazi su dostupni samo javni (opši) mailovi. Ukoliko tamo nema podataka za Vašeg kupca, e-mail možete zatražiti od njih ili se javiti našoj tehničkoj podršci.

 • Gde mogu videti potvrdu da je e-račun odbijen?

  Status i razlog odbijanja vidi se na portalu www.moj-eracun.rs -> Dokumenti.

 • Zašto račun nije dostavljen/preuzet?

  Dva su moguća razloga – 1) primalac nije preuzeo dokument na svoje računar ili 2) račun ima grešku zbog koje ne može biti dostavljen.

 • Zašto sam dobio vaš račun?

  Ako niste naš korisnik, a primili ste račun, razlog je slanje eOdgovora prema korisniku koji Vam je slao eOdobrenje. Izjava o ispravci pretporeza naplaćuje se zbog troška obrade i dostave. Više ne morate  printati dokument, ručno kreirati izjavu i ispravljati pretporez, potpisivati i staviti žig te onda vratiti dokument pošiljatelju odobrenja. Moj-eRačun pojednostavljuje i automatizuje proces, a izjavu o ispravci pretporeza šalje kao elektronski potpisan eOdgovor pošiljaocu odobrenja.

 • Gde mogu videti svoje izlazne i ulazne račune?

  Preko servisa Moj-eRačun – www.moj-eracun.rs -> Prijava -> Dokumenti.  

 • Kako ispraviti već poslati e-račun?

  Poslati eRačuni se ne mogu više menjati, ispravljeni račun treba ponovno izraditi i poslati kupcu.

 • Zašto se ne mogu prijaviti na servis?

  Razlog može biti nedovoljna prava, neaktivan korisnik ili pogrešna lozinka. Javite se našoj tehničkoj podršci kako bi ispravili potrebno.

 • Zašto nam obaveštenja o računima dolaze na različite e-mail adrese?

  Ako e-mail adresa nije zadata u sistemu, obaveštenja o računu će doći na e-mail koji je pošiljalac upisao. Preporučujemo otvaranje posebnog e-maila za priminje obaveštenja računima u formatu eracun@imefirme.rs i zadavanje tog e-maila za sva obaveštenja o ulaznim dokumentima.

 • Kako uneti firmu u adresar?

  Preko portala Moj-eRačun, prijavite se, kliknete na Firme -> Upravljanje -> Adresar -> Novi unos.

 • Kako promeniti mail kupca za primanje računa preko vaše aplikacije?

  Javite se našoj tehničkoj podršci kako bismo proverili s kupcem žele li promenu i verifikovali e-mail adresu.

 • Kako izmeniti ime administratora?

  Preko portala Moj-eRačun, prijavite se, kliknete na Firme -> Upravljanje -> Osnovni podaci ->Ažuriraj korisnika.

 • Kako mogu slati eRačune?

  eRačuni se šalju putem naše besplatne aplikacije Kreiraj ili računovodstvenog programa ako ima implementiran modul za slanje/primanje eRačuna.

 • Koliko košta najjeftini paket?

  Najmanji paket iznosi 588 din sa PDV-om za 10 računa mesečno.

 • Koliko je potrebno za aktivaciju usluge?

  Aktivacija usluge traje 24-72 sata od slanja potrebne dokumentacije.

 • Mogu li poslati samo jedan račun preko Vas?

  U ponudi imamo samo pakete – najmanji paket je na 10 računa mesečno.

 • Mogu li samo učitati svoj PDF računa i poslati ga?

  Ne, jer je PDF samo vizualizacija eRačuna i ne sadrži XML koji je zapravo strukturirani oblik eRačuna pogodan za automatsku obradu.

 • Zašto Vam moram poslati PIB-ove kupaca?

  Na temelju dostavljenih podataka ćemo napraviti obradu i prikupiti e-mail adrese na koje ćete slati eRačune svojim kupcima.

 • Jesu li mi potrebni dodatni sertifikati?

  Ne, s našom uslugom dobijete sve što je potrebno za kreiranje i slanje eRačuna bez dodatnih troškova.

 • Mogu li povući račun iz Excela i poslati ga kao eRačun?

  Ne, račun je potrebno izraditi u aplikaciji ili računovodstvenom programu kako bi se kreirao ispravan i potpun XML.

 • Moram li slati sve račune preko Vas ako ugovorim uslugu ili samo one prema obveznicima javne nabavke?

  eRačuni su trenutno obvezni samo za JN (javnu nabavku). Naravno, možete slati i privatnom sektoru ukoliko primaju eRačune.

 • Je li naplata obrade baze jednokratan trošak?

  Da.

 • Možemo li kasnije povećati paket?

  Promena paketa iz nižeg u viši moguća je tokom ugovorne obaveze bez naknade. Promena paketa iz višeg u niži moguća je tokom ugovorne obaveze uz fiksnu naknadu od 2.999,00 RSD s' tim što se može promeniti jedino u sledeći niži paket.

 • Zašto ne mogu račun samo poslati mailom?

  Na račun poslat e-mailom može uticati treća strana i izmeniti podatke te tako oštetiti kupca i dobavljača.  eRačun je zaštićen elektronskim potpisom i aplikativnim certifikatom koji jamči pravovaljanost informacija te se dostavlja sigurnim putem.

 • Šaljete li račun za svoju uslugu poštom?

  Ne, kao posrednici za eRačune naše račune šaljemo isključivo u elektronskom obliku.

 • Mogu li eRačune slati svima?

  eRačun možete slati svim pravnim subjektima i subjektima u sistemu PDV-a.

 • Može li se usluga zamrznuti?

  Da, uslugu možete jednom zamrznuti po ugovoru. Trajanje je po dogovoru.

 • Mogu li se slati eRačuni van ugovorenog paketa?

  Da, svi poslati računi van paketa naplaćuju se po jediničnoj ceni eRačuna.

 • Što treba za registraciju?

  Potrebna Vam je e-mail adresa, PIB poslovnog subjekta te ime odgovorne osobe.

 • Šta moram napraviti da bih dobio korisničke podatke?

  Podatke za slanje dobijate nakon potpisa ugovora i prikupljene potrebne dokumentacije. Ako želite samo primati eDokumente dovoljno je da korisničke podatke zatražite od naše tehničke podrške. Imate pravo pristupa servisu i preuzimanja dokumenata koji su Vam poslati, bez naknade.

 • Moram li poslati primer ugovora poštom?

  Da, ali ako ga potpišete digitalno dovoljno ga je tako poslati preko e-maila, a mi ćemo ga čuvati u digitalnoj arhivi.

 • Moram li se javiti svom održavaocu računovodstvenog programa kad dobijem korisničke podatke?

  Tako je, prosledite im korisničke podatke – održavalac računovodstvenog programa će Vam ih upisati u program i pokazati kako se šalju eRačuni.

 • Kako da pošaljem eRačun iz ERP-a?

  Za slanje iz Vašeg ERP-a potrebni su Vam korisnički podaci i prava koje dobijete potpisom ugovora sa servisom Moj-eRačun. Za sama uputstva vezana uz konkretni program, molimo da se javite održavaocu istoga.

 • Moram li dokumente za registraciju učitati na stranicu?

  Da, potrebno je učitati svu potrebnu dokumentaciju za završetak registracije i primanje korisničkih podataka.

 • Trebaju li subjekti koji primaju eRačun imati ugovorenu uslugu?

  Ne, eRačun mogu primiti svi pravni subjekti koji poseduju sanduče elektronske pošte.

 • Može li se račun pod istim brojem poslati više puta?

  Iako naš sistem dopušta slanje istih brojeva računa više puta, neki računovodstveni programi ne nude tu mogućnost.  

 • Imam knjigovodstveni servis - kako mogu slati eRačune u ime svojih klijenata?

  Klijenti mogu ovlastiti knjigovodstvene agencije da za njih izrađuju i šalju fakture. Ugovor servisa Moj-eRacun i klijenta se sklapa na osnovu PIB-a klijenta.

 • Može li se prekinuti ugovor pre isteka?

   Da, ali naplaćuju se penali u iznosu polovine vrednosti ostatka ugovora.

 • Plaćaju li se penali za raskid ugovora?

  Penali se naplaćuju u iznosu polovine vrednosti ostatka ugovora.

 • Imate li varijantu bez paketa?

  Da, možete ugovoriti prepaid paketa za veće količine računa.

 • KreirajNa vrh

 • Šta je Kreiraj?

  Kreiraj je naša online aplikacija za kreiranje i slanje eRačuna, koju pružamo besplatno našim korisnicima koji ne koriste računovodstveni program. Kreiraj aplikacija

 • Kako mogu poslati prilog uz eRačun?

  Priloge uz račun možete poslati iz naše aplikacije Kreiraj ili preko računovodstvenog programa ako im je podržano takvo slanje.

  Dodatno, prilog možete dodati direktno na samom servisu ukoliko izdajete iz računovodstvenog programa, ali prilogu trenutno u okviru njega Vam nije omogućen.

 • Kako poslati eOdobrenje?

  eOdobrenje možete poslati kroz našu aplikaciju Kreiraj ili kroz računovodstveni program (ako podržava tu opciju).

 • Kako da dodam više od 2 decimale kod slanja računa iz kreiraj?

  Prijavite se u aplikaciju Kreiraj i u desnom gornjem uglu kliknite na ime admina -> Personalizacija.

 • Kako poslati storno e-računa iz Kreiraj?

  Storno računa se kreira kao običan račun, no količine trebaju biti negativne. Ako trebate poslati eOdobrenje, u desnom uglu promenite vrstu dokumenta. eOdobrenje se kreira s pozitivnim predznacima.

 • Kako da naknadno pošaljem prilog uz račun?

  Preko portala Moj-eRačun pod detaljima poslatog dokumenta -> Dodaj prilog. Bitno je napomenuti kako to ne vredi za korisnike drugih informacijskih posrednika jer za njih prilog treba biti upakovan skupa s računom pri slanju.

 • Mogu li slati eračune u inostranstvo?

  Da, aplikacija Kreiraj i neki računovodstveni programi to podržavaju. Slanje prema inostranstvu vrši se upisom prefiksa ispred PIB-a firme. Primera radi, za Sloveniju: SI12345678.

 • Mogu li voditi stanje zaliha i robe u Vašem programu?

  Nažalost ne, naša aplikacija služi isključivo za slanje eRačuna. Osmišljena je kao rešenje za manje privredne subjekte kojima nije isplativo imati sopstveni računovodstveni program.

 • Mogu li prebaciti račun iz Excela u Vašu aplikaciju?

  Vaš račun možete jedino priložiti kao vizualizaciju računa koji kreirate kroz našu aplikaciju. Koristili našu ili Vašu vizualizaciju svejedno trebate popuniti sve podatke u aplikaciji Kreiraj kako bi se kreirao potpuni XML.

 • Zašto se status računa u programu razlikuje od onog u servisu?

  Neki programi nemaju isti naziv statusa kakvi su na našem servisu, a u većini slučaja treba ažurirati status sa servisom. Molimo Vas da se konsultujete s održavaocem svog programa za isto.

 • Moj-DMSNa vrh

 • Šta je DMS?

  DMS je sistem za upravljanje dokumentima (eng. Document Management System). Možete organizovati dokumente, obrađivati, razvrstavati, pretraživati, odobravati, likvidirati kao i potpisivati s naprednim elektronskim potpisom. Možete takođe postavljati odobrenja za korisnike, kreirati hodograme za dokumente kao i slati dokumente iz DMS-a klijentima ili ih arhivirati u eArhiv.

 • Kako mogu preneti podatke u DMS?

  Moj-DMS je integrisan u servis Moj-eRačun, znači sve što pošaljete ili primite putem servisa Moj-eRačun možete preneti u DMS.

 • Kako mogu organizovati dokumente unutar DMS-a?

  Dokumente označavate sa podesivim oznakama, prilagođenim Vašim potrebama.

 • Šta je hodogram?

  Hodogramom - unapred definišete putanju određenog dokumenta do jednog ili više korisnika vaše firme. Možete takođe postavljati uslove, u obliku potpisa, oznaka i sl. koje dokumenti moraju sadržati pre nego što se mogu poslati drugom korisniku ili biti arhivirani.

 • Moj-eArhivNa vrh

 • Šta je Moj-eArhiv?

  Moj-eArhiv je sistem za čuvanje i arhiviranje svih dokumenata u digitalnom obliku (bez obzira da li je dokument u izvornom obliku digitalan ili ne).

  • Moj-eArhiv je krajnje odredište vaših eDokumenata
  • Pretraga dokumenata neuporedivo je brža (nekoliko sekundi), dokumenti su daleko sigurniji, a istovremeno štedite papir, eliminišete troškove štampanja ili gubitka dokumenata i prostora za arhiviranje
  • Vaši dokumenti čuvaju se na dve redudantne kopije na dve odvojene geografske lokacije na ukupno 4 servera što Vam pruža izuzetno visok nivo sigurnosti.
  • eRačuni se arhiviraju na period od 11 godina skladno zakonskim propisima Republike Srbije.
  • eRačuni i ostali eDokumenti koje pošaljete putem servisa Moj-eRačun automatski se čuvaju u Moj-eArhiv.
  • eRačuni se arhiviraju u svom izvornom obliku zajedno s prilozima, aplikativnim sertifikatom i vremenskim žigom. Tako arhivirane račune nije potrebno štampati i čuvati u papirnom obliku pa je iz tog razloga Moj-eArhiv idealno rešenje za arhiviranje takvih dokumenata.
  • Jednostavan i neposredan on-line pristup dokumentima svim ovlašćenim korisnicima.
 • Koliko dugo se čuvaju dokumenti u eArhivi?

  Prema  zakonskim propisima, svi eDokumenti i prilozi čuvaju su na period od 11 godina, a može se dogovoriti i na duže.

 • Zašto mi treba eArhiva?

  Budući da je svaki finansijski dokument potrebno sačuvati (arhivirati) u njegovom izvornom obliku, pojavljuje se potreba za strukturnom elektronskom arhivom.

 • Jesu li računi poslati preko servisa sačuvani u eArhivu?

  Svi računi razmenjeni kroz servis Moj-eRačun se čuvaju u moj-eArhiv na 11 godina. Računi su takođe dostupni preko portala do kraja aprila tekuće godine, kada je kraj fiskalne godine. Nakon toga se može do njih preko eArhive.

 • U eArhivi nema dokumenata!?

  Ako u eArhivi nemate dokumenata, razlog je što nisu došli na red za arhiviranje. Naš servis i eArhiva su trenutno na zajedničkim serverima i zbog manjeg opterećenja servisa procedura arhiviranja se pokreće samo preko vikenda. Tada se stigne arhivirati deo dokumenatam, ali ostali ostanu na čekanju. To se može rešiti ručnim arhiviranjem preko tastera Moj-eRačun u podešavanju eArhive gde se vide svi dokumenti, dolazni i odlazni.

 • Može li se račun preuzeti više puta?

  Da, svi računi nalaze se na našem servisu i moguće ih je preuzeti u tekućoj godini. Nakon toga uvek se mogu preuzeti iz eArhive.

 • Možemo li sami arhivirati?

  Da, ali pod uslovom da eRačuni budu arhivirani kao što su i poslati, u digitalnom obliku. Takođe, morate garantovati nepromenjivost podataka u zakonski propisanom roku.

 • Zašto plaćam eArhiv ako šaljem račune svom knjigovodstvu koji to za mene čuva?

  Po zakonu svaki dokument se mora arhivirati u originalnom obliku, obzirom da su eRačuni u digitalnom obliku onda se trebaju čuvati u digitalnoj arhivi. Čuvanje ispisanih računa je čuvanje kopija računa.

 • Koja je razlika između DMS-a i eArhiva?

  DMS je sistem za digitalni protok dokumenata i namenjen je za digitalno poslovanje firme. eArhiva je do DMS-a i predstavlja krajnje odredište digitalne dokumentacije.

 • Mogu li klasični papirni račun arhivirati u DMS-u?

  Ne možete u DMS-u, ali možete u eArhivu koji je deo DMS aplikacije.